Gedragscode

Zorg dat onze hobby niet in een negatief daglicht komt staan en leef onderstaande regels na. Pas dan ben je een goede detectoramateur.

  • Vraag altijd toestemming voor het zoeken aan de landeigenaar of beheerder van de grond. 
  • Laat munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en de politie waarschuwen. 
  • Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij je toestemming hebt verkregen van de bevoegde instanties om mee te helpen bij een archeologische opgraving. 
  • Neem zoveel mogelijk het metalen afval, zoals lood en koper mee. 
  • Denk om het milieu. 
  • Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er geen schade zichtbaar is (bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat). 
  • Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten binnen drie dagen gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort. 
  • Bovengenoemde vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de desbetreffende archeologische instanties, zoals de provinciaal archeologen en het KPK. 
  • Het 's nachts zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. 
  • Iemand die 's nachts zoekt is verdacht bezig.